Svårt att få in bilder på valpbloggen. Nu äntligen! Har Linnea hjälpte mig.

DOGGE och PAPPA DOLLAR